Det Historiska Guds Argumentet

Det Historiska Guds Argumentet

 

OBS!
Ifall du inte är van med argument kan det vara trevligt att läsa vår kortfattade artikel om hur man förstår sig på dem förrän du läser vidare. Länk här.

Kristendomen är en unik religion eftersom den är en historisk religion, med andra ord, vad man kan läsa om i bibeln beskriver verkliga händelser i historien.

Dessutom skiljer sig kristendomen från andra religioner eftersom den står och faller med en enda person, nämligen Jesus Kristus. Buddhismen klarar sig utan buddha, Judendomen klarar sig utan Mose och så vidare, men kristendomen hänger helt och hållet på den historiske personen Jesus från Nasaret.

 

Med den här inledningen kanske du redan listat ut att det är den historiske Jesus som vi kommer tala om i detta kapitel.

För att klarlägga, kommer vi framöver se på de nytestamentliga skrifterna som vilka historiska dokument som helst och inte som Guds inspirerade.
De ämnen vi kommer beröra är något som både troende och icketroende historiker har kommit fram till. Det finns få undantag av historiker som inte samtycker med all den fakta som vi snart läser om men de tas inte med allvar inom den akademiska världen.

Så, vad vet vi om den historiske Jesus?

Allmänt

Omkring år 30 verkade Jesus som en kringvandrande predikant från Nasaret i den romerska provinsen Palestina.

Han dömdes till döden av den romerske landshövdingen Pontius Pilatus, och avrättades genom korsfästelse.

Därefter lades hans kropp i en grav vars plats var känd både av hans efterföljare samt det judiska rådet som ville se honom död.

Varför ville det judiska rådet att Jesus skulle dö?

Jesus var en otrolig unik person. Han påstod att i honom hade Guds rike kommit, och han gick även så långt att han talade i Guds ställe!
För att bekräfta sin auktoritet utförde han olika former av mirakel och drev ut onda andar. Men den ultimata bekräftelsen av hans auktoritet var hans uppståndelse från döden. Ifall Jesus verkligen uppstod från de döda, betyder det att ett gudomligt mirakel faktiskt skett, och att Jesus då verkligen var den han påstod sig vara.
De flesta tror säkerligen att uppståndelsen är något man är tvungen att tro på, som en del av den kristna övertygelsen. Men det finns faktiskt 4 välstuderade faktum om Jesus som så gott som alla historiker håller överens om, troende eller ej.
Enligt mej kan dessa faktum/händelser bäst förklaras med att Jesus verkligen uppstod från de döda och att han då var den han själv påstod sig vara.
Men låt oss se på dessa 4 faktum i detalj, så får du själv undersöka vad du tycker.

Faktum

 

 1. Jesus Begravning

 2. Upptäckten av hans tomma grav

 3. Uppenbarelser av Jesus efter hans död

 4. Jesu efterföljares plötsliga tro att Jesus verkligen uppstod trots varje motgång.

Låt oss se noggrannare på dessa faktum så vi får ett hum om situationen.

1. Jesus begravning

Vad vet vi?
Efter sin korsfästning, begravdes Jesus, av Josef av Arimatea som var medlem i det Judiska rådet.

Hur vet vi?

1.1. Detta har skrivits både i oberoende nytestamentliga skrifter samt judiska källor.
Oberoende skrifter som beskriver samma händelse är bland de främsta metoder som historiker använder för att klargöra vad som hänt. Oberoende skrifter betyder att författarna i fråga inte hade kontakt med andra som råkade skriva om samma händelser.

1.2. Josef av Arimatea, var inte omtyckt av Jesu följare
Josef av Arimatea hörde till det judiska rådet och var i lärjungarnas ögon därför delaktig I skulden att Jesus dödades. Poängen är att det vore orimligt att tro att Josef var ett kristet påhitt. Varför skulle man ha någon man hatar göra det som är rätt iifall historien vore påhittad?

1.3. Ingen annan motsvarande begravnings historia finns för hur Jesus begravs.
Ifall vad vi vet om Jesu begravning vore ett påhitt skrivet långt efter att Jesus dog, är det konstigt att den så kallade “riktiga” historien inte finns nedskriven. Eller ens motsvarande påhittade historier om hur Jesus blev begraven. Nej, unikheten med de nytestamentliga skrifterna styrker deras trovärdighet.

Av dessa samt andra orsaker har Nytestamentliga kritiker fastslagit att Jesus verkligen dog och blev begraven.

2. Upptäckten av Jesu tomma grav

Vad vet vi?
Vid söndagen efter Jesu död var hans grav funnen tom av några av hans kvinnliga följare.

Hur vet vi?

2.1. De nytestamentliga skrifterna är simpla och saknar legendariska inslag.
Det går lätt att jämföra Mark 16:1-8 med apokryfiska texter som skrevs hundratals år efter Jesus vandrade på Jorden. Ifall detta varit påhittat hade evangelierna sett annorlunda ut.

2.2. Graven var funnen tom av kvinnor.
Vid den tidens Israel hade ingen försökt övertyga andra med att hänvisa till vad kvinnor berättat. Kvinnor ansågs vara så opålitliga, att de inte ens kunde delta som vittnen i rättegång. Hur otroligt är det då inte att evangelierna berättar att det var just kvinnor som först upptäckte att graven var tom. Ifall historien vore uppfunnen hade man haft män som upptäckte den tomma graven för att kunna övertyga fler människor. Istället skrev evangelisterna troget det som för dem var en pinsam detalj.

 

2.3. Den tidiga judiska responsen förutsätter en tom grav.
Hur reagerade judarna när de tidiga kristna proklamerade att Jesus uppstått från de döda? De påstod inte att Jesu efterföljare var påverkade av vin och hallucinerade? Nej, de påstod att Jesu efterföljare hade brutit sig in i Jesu grav och stulit hans kropp. Med andra ord försökte judarna komma på en ursäkt varför graven var tom, men det tyder ju på att graven verkligen var tom.

3. Uppenbarelser av Jesus efter sin död.

 

Vad vet vi?
Vid flera tillfällen och under olika omständigheter, såg varierande individer samt grupper Jesus vid liv efter sin död.

Hur vet vi?

3.1. Tillfällen som Paulus skriver om där Jesus uppenbarar sig för människor, kan inte vara legendariska.
Paulus brev dateras till bland de tidigaste källorna inom nytestamentliga skrifter. Han nämner i ordning vem alla Jesus uppenbarade sig för och hänvisar flera vid namn. Dels nämner han att Jesus visade sig vid liv inför en grupp på 500 personer, varav majoriteten fortfarande är vid liv. Eftersom att Paulus här hänvisar till en sådana mängder människor och även nämner att de är vid liv, visar på att det verkligen var fallet. Ifall detta var något som han hittat på hade det kristna budskapet dött ut länge sedan eftersom det inte funnits de vittnen som Paulus lovade läsarna.

3.2. Uppenbarelserna är skrivna om i flera tidiga oberoende källor som alltså inte haft kontakt med varandra.
Bland Paulus fanns det flera som skrev människor som skrev om samma händelser, detta kan bäst förklaras om händelserna verkligen tog plats i historien. Även den skeptiske kritikern Gerd Ludemann uttalade sig med detta i tankarna att det må tas som historiskt garanterat att Petrus och lärjungarna hade någon form av erfarenhet av Jesus som den uppståndne kungen, fastän han själv inte tror Jesus uppstod.

3.3 Det var inte enbart Jesu efterföljare som såg honom, utan även skeptiker och fiender. Exempelvis Jakob och Paulus.
Du kanske inte visste det men Jesus hade en bror som hette Jakob. Jakob hade tvivlat på att Jesus var den han påstod sig vara ända sedan sin barndom. Och det är nog egentligen inte så konstigt. Tänk dig om din bror hävdade att han var Gud själv uppenbarad som människa! Ja, jag tror de flesta av oss skulle ha svårt att tro på något sådant. Och trots allt detta kom Jakob till tron på Jesus som den uppståndne messias efter att Jesus visade sig för honom. Jakob blev inte enbart övertygad, utan valde också att bli en av ledarna i den första församlingen i Jerusalem. Bästa förklaringen till detta är ju att Jakob verkligen hade uppenbarelser av Jesus vid liv efter sin död.

Och Paulus, som vi redan nämnde i 3.1. var tidigare inte en Jesu följare utan snarare tvärtom, han förföljde kristna. Det hela ändrades när han träffade den uppståndne Jesus. Varför denna drastiska förändring om han verkligen inte sett Jesus?


4. Jesu efterföljare kom till tro på att Jesus verkligen uppstått från de döda trots deras övertygelser.

Tänk på hurudana omständigheter Jesu följare hade.

4.1. Deras ledare var död.
Judar hade inget hopp på en döende, och även mindre på en uppstående messias.

4.2. Eftersom Jesus blivit avrättad som kriminell på ett träd (korset var gjort av trä), var han enligt judisk lag en kättare, dvs en man som bokstavligen blivit dömd av Gud själv.

4.3. Judisk lära om att uppstå från de döda till ens himmelska förhärligade kropp var en omöjlighet fören domens dag. Med andra ord förbjöd deras judiska tro att Jesus skulle uppstå.

Trots alla dessa övertygelser kom de till tro på att Jesus verkligen uppstod från de döda, de var så övertygade att de var villiga att dö för vad de trodde på. Ingen ger upp sitt liv för något man vet är en lögn.

Nämnvärt är också att likt punkt 3.3 var det inte enbart Jesu efterföljare som kom till att tro på Jesu uppståndelse.

 

Som du kanske redan märkte innehåller ingen av dessa faktum någon form av mirakel. Begravningar är inte övernaturliga, inte är det heller något övernaturligt med att finna en tom grav, det kan ju finnas mängder av förklaringar till varför den är tom. Och att se andra vid liv är något vi gör varje dag.

Frågan är, om det krävs något övernaturligt för att kunna förklara dessa historiska faktumen tillsammans. Enligt de ursprungliga ögonvittnen behövs det. Själv är jag övertygad om att “Gud reste upp Jesus från de döda” är den bästa förklaringen till vad vi vet. Iallafall har det inte dykt upp något annat tillfredsställande alternativ som skulle förklara alla de historiska faktum vi har gällande Jesus.

Vad finns det för förklaring som bäst förhåller sig till alla de fyra faktumen vi nyss gick igenom enligt dig?

Här är några av de vanligaste alternativen. Jämför frimodigt!

 1. Jesu lärjungar stal kroppen (detta är den äldsta alternativa teorin)

 2. Jesu fiender flyttade kroppen.

 3. Jesu lärjungar hallucinerade det hela.

 4. Jesus uppstod.

 5. Egen teori? Kommentera nedanför så kan vi diskutera 🙂

Enligt mig är den bästa förklaringen den, som ögonvittnena själva gav. Nämligen att Jesus verkligen uppstod, och var den han påstod sig vara.

Vi kan formulera detta argument på följande sätt.

 1. Det finns fyra välstuderade faktum om Jesus från Nasaret

  1. Hans begravning

  2. Hans tomma grav

  3. Uppenbarelserna efter hans död.

  4. Hans lärjungars plötsliga tro att han uppstått

 2. Den bästa förklaringen på dessa faktum är att Gud reste Jesus upp från döden

 3. Förklaringen “Gud reste Jesus upp från döden” förutsätter att Gud finns

 4. Gud finns

 

Tack för tiden du tog dig att läsa detta!

Som vanligt så all feedback uppskattas!

 

Leonard Metsäranta

 

Källor: 
Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics 
- William Lane Craig. (Sid 333-400)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *