Teleologiska Guds argumentet

Teleologiska Guds argumentet

OBS!
Ifall du inte är van med argument kan det vara trevligt att läsa vår kortfattade artikel om hur man förstår sig på dem förrän du läser vidare. Länk här.

 

Detta vetenskapliga argument, är förmodligen det äldsta och mest populära Guds argumentet. Det kallas även för designargumentet eftersom den pekar på en designer för vårt universum.

Vetenskapsmän trodde länge att oavsett hur små sannolikheterna var för att liv skulle uppstå, så skulle det ändå eventuellt uppstå om man bara gav det tillräckligt med tid och lite tur. Men under de senaste tiotals åren har vetenskapsmännen istället upptäckt att detta inte alls är fallet. Nämligen är förekomsten för intelligent liv i detta universum, beroende av en mycket komplex, och enormt känslig balans som gavs redan i begynnelsen av universum. Ja, det verkar som om universumet, redan från början har varit finjusterat just för att det skall kunna innehålla liv.

Hur finjusterad är världen då?

 

För att få ett hum om hur pass fin denna finjustering verkligen är, tänkte jag vi först skulle se på några nummer.

Antalet sekunder som gått sedan universums begynnelse beräknas vara ca 10¹⁷. Dvs en etta, följt av 17 nollor. (100 000 000 000 000 000)
Det är en hel del sekunder!

Låt oss säga att du väljer ut en slumpmässig nummer mellan 0 och 100 000 000 000 000 000, och bad mig gissa vilken nummer du tänker på. Chansen att jag råkar träffa rätt nummer på första försöket ligger då på sannolikheten 1:10¹⁷.

Antalet kärnpartiklar i hela det kända universumet antas vara ca 10⁸⁰. Dvs en etta, följt av 80 nollor!

Nåväl, med dessa nummer i tankarna, konstatera följande.

För att universumet skall vara livs tillåtande, måste bland annat, den så kallade svaga kärnkraften, (som är verksam inuti atomkärnan) vara finjusterad på en skala till 1:10¹⁰⁰! Det vill säga, om dess värde hade varit annorlunda, med en en så liten procent som 0, 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001%. Så skulle liv inte ha kunnat bli till.

Ett annat exempel är den kosmologiska konstanten, som bestämmer hastigheten på universums expansion. Om den skulle ha varit annorlunda, med en en skala på 1:10¹²⁰, så skulle universumet antingen imploderat tillbaka i sig själv så att det inte blev något universum alls, eller så expanderat för fort, så att universumet inte vore hyfsat för liv.

Vad som kanske är den mest otroliga upptäckten är den låga entropin, som universum startade med. Ifall detta inte hade existerat hade liv inte kunnat existera. Ta och håll i dig i hatten nu för det här är helt otroligt!
Roger Penrose från Oxford University, en nära vän med Stephen Hawking har räknat ut att chansen för att denna låga entropi skulle existera i det tidiga universumet, av ren slump, är en chans på 10¹⁰⁽¹²³⁾!

Det här är en så ofattbart liten sannolikhet att det är svårt enbart att tänka sig det.

Minns du antalet sekunder som passerat sedan begynnelsen av universumet?

Det var 100 000 000 000 000 000 sekunder! (10¹⁷)

Så otroligt stort tal så det finns inte ens ett namn för det! Som vi redan konstaterade var det väldigt osannolikt att jag skulle lyckas med att gissa rätt på ett slumpmässigt tal mellan 0 och 100 000 000 000 000 000 på första försöket,

Tänk dig då att jag gissade rätt tal, inte bara en gång, utan 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 gånger i rad, på första försöket varje gång.
Detta verkar inte längre osannolikt utan rent av omöjligt!

Chansen att jag lyckades med detta av ren slump ligger som sagt vid en chans, på 10¹⁰⁽¹²³⁾. Lika osannolikt som att den låga entropin skulle existera i det tidiga universumet av ren slump, som är ett måste, ifall liv skall kunna uppstå i detta universum.

 

Exemplena på finjustering är så varierande och finns av i mängder så de lär nog inte försvinna i takt med att vetenskapen går framåt.

 

Men är det då möjligt att universumet måste vara livs tillåtande? Det vill säga att dessa konstanter och storheter inte kunde ha andra värden än de som de har.

Konstanterna styrs inte av naturlagarna så de kan inte vara tvungna att vara livs tillåtande. Det är alltså inte enbart möjligt för den här världen att inte vara livs tillåtande, utan det är långt mer sannolikt att det inte kunde finnas liv här.

Vi kan alltså formulera vårt argument på följande sätt.

  1. Universums finjustering beror antingen på fysikalisk nödvändighet, slump eller design. (Dessa verkar vara de enda 3 möjliga förklaringar till finjusteringen)

  2. Den beror varken på fysikalisk nödvändighet eller slump.

  3. Alltså beror den på design.

Eftersom finjusteringen inte beror på fysikalisk nödvändighet (att universum måste vara livs tillåtande) har många ateister tagit ställningen att det beror på slumpen.

Men som vi nyligen analyserat är ju sannolikheten verkligen inte på slumpens sida, så därför har ateister dragit slutsatsen att vi lever i ett slags multiversum, där nya universum dyker upp hela tiden och vårt universum är då endast en droppe i ett hav av olika universum. I såna fall vore det mera sannolikt att något av dessa stora mängder universum råkar vara livs tillåtande och att vi då hör till ett av dem.

Den här teorin är inte enbart ovetenskaplig eftersom det inte finns något skäl att tro på den, men även problematisk. För vad den gör är att den endast skjuter upp frågan. En mekanism som frambringar alla dessa nya universum är ju också ofattbart finjusterad!
(Mera invändningar på mångvärldshypotesen fås om önskas)

Somliga kanske tänker att det inte behövs någon förklaring till att vi observerar ett livs tillåtande universum, eftersom det är ju endast ett sådant universum vi kan observera! Om universum inte fanns skulle vi inte kunna ställa frågor som “varför finns vi?”.

Men det här är också ett ohållbart resonemang.
Bara för att vi kan observera ett livs tillåtande universum, förklarar inte varför det existerar ett livs tillåtande universum.

Tänk dig att du är på är på väg att bli avrättad. Etthundra tränade män med gevär ställer sig framför dig med geväret pekande rakt mot dig. Du hör att männen får kommandot att skjuta, följt av ett öronbedövande ljud från alla etthundra gevär.
Till din förvåning märker du att du ännu är kvar, vid liv!

 

Vilken slutsats skulle du dra?

  1. Att de alla råkade missa, av ren slump.
  2. Att det inte är så konstigt att de missade, eftersom man då inte kunde fundera på något av dessa alternativen.
  3. Att de valde att missa, avsiktligt.

Personligen skulle jag dra slutsatsen att skyttarna som skulle avrätta mig, valde att missa. Det här verkar iallafall som det förnuftigaste svaret.

På samma sätt tror jag man inte kan blunda för den otroliga finjusteringen som vårt universum har.

Som sammanfattning då.

 

  1. Universums finjustering beror antingen på fysikalisk nödvändighet, slump eller design. (Finjusteringen är ett vetenskapligt faktum, och dessa tre alternativen verkar vara de enda möjliga förklaringarna till denna finjustering)

  2. Den beror varken på fysikalisk nödvändighet eller slump. (Fysikalisk nödvändighet kan det inte vara eftersom konstanterna och storheterna är inte beroende av naturlagarna. Slumpen är minst sagt ett osannolikt svar)

  3. Alltså beror den på design.

Nämnvärt.

Antony Flew, känd i historien som en av de främsta ateistiska tänkare under flera årtionden, kom vid äldre dagar fram till slutsatsen att Gud ändå finns. För Flew spelade just finjusteringen i universumet en stor roll till hans omvändelse, men den ultimata vändpunkten för honom var att det inte uppkommit någon tillfredsställande naturvetenskaplig förklaring till hur liv blev till.

Han uttalade sig, att hans livslånga mål att alltid följa bevis dit de leder, hade lett honom till Gud. Detta chockerade givetvis hans ateistiska vänner och kollegor, och somliga av dem försökte förklara Flews omvändelse genom att säga att han troligen hade blivit senil och att han därför inte tänkte klart. Flew själv öppet nekade dock detta och skrev år 2007 boken ”There is a God – how the world’s most notorious atheist changed his mind”, där han förklarade orsakerna som hade lett honom till slutsatsen att Gud finns.

 

Feedback och frågor alltid välkomna i kommentarerna nedanför!

 

Leonard Metsäranta

 

Källor:
Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics 
- William Lane Craig. (Sid 99-103 & 157-172)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *