Det nya förbundet

Många, har ett hum om vad det nya förbundet är för något, men har svårt att förklara det till andra. I det här inlägget skall vi se vad detta nya förbund är för något och var allt började.

Det kanske låter konstigt, men det här nya förbundet är faktiskt grunden till den personliga relationen vi har med Gud. Det här har du förmodligen hört mycket mera om. Tanken att ha en personlig relation med Gud kan nämligen betyda flera olika saker. Som att ha Gud som en vän, som en himmelsk pappa, eller kanske till och med som en lärare.

Men det finns ett specifikt förhållande mellan människa och Gud, som bibeln lyfter fram gång på gång, men som vi konstigt nog inte talar så mycket om.

Och det är tanken att ha ett partnerskap med Gud. Likt ett sådant där man samarbetar med någon annan för att uppnå ett gemensamt mål.

Detta är precis vad vi ser i början av bibeln! Gud skapar en fantastisk värld med en mängd potential, sedan skapar han dessa speciella varelser som kallas människor. Dessa människor fungerar som Guds “samarbetspartners”, för att kunna få mer och mer godhet in i denna värld full av potential.

Men, människan ville inte samarbeta med Gud, utan ville istället klara sig utan honom, en värld där endast människors åsikter gäller. Det här slutade inte bra för människan. Problemet, eller iallafall en del av det, var att vi människor hade olika åsikter om vad som var rätt och fel. Och eftersom vi inte längre räknade med vad Gud hade att säga, blev det så att den som lyckades ta makten med våld, bestämde.

Så den här brutna partnerskapen mellan människan och Gud är bibelns förklaring på varför vi idag är fast i en värld av orättvisor, krig, hat och död.

Det är alltså inte enbart en eller två människor som bröt upp detta partnerskap, enligt bibeln har hela mänskligheten brutit partnerskapet med Gud.

Så vad Gud gör är att han väljer ut en mindre grupp av människorna, som han skapar ett nytt slags partnerskap med, som kallas förbund.

Detta förbund fungerade så, att Gud gav löften, och i utbyte önskade han, att hans partner skall uppfylla vissa uppgifter. Väldigt simpelt.

Syftet med allt detta var att genom detta förbunds förhållande, kunna förnya sitt tidigare partnerskap med resten av mänskligheten.

Det finns faktiskt fyra tillfällen i Gamla Testamentet där vi kan läsa att Gud inleder ett förbunds förhållande med människan. Genom dessa “nya partnerskap”, skapar Gud en slags förbunds-familj, som alla människor slutligen kommer vara inbjudna till.

Så, vilka är dessa fyra förbund med?

Jo, med Noah, Abraham, Israels folk och kung David.

Det första förbundet då, med Noah.
Den här berättelsen utspelar sig strax efter floden, då Noah och hans familj är de enda människorna kvar på Jorden. Då sade Gud till Noah, att fastän han vet att människorna kommer fortsätta att vara onda så kommer han inte förgöra dem igen. Istället kommer Jorden vara en säker plats där man kan arbeta tillsammans.

Det är alltså löftet som Gud ger Noah. Så, vad måste då Noah göra som sin del av förbundet?

Ingenting.

Och det är just det här som är så intressant med det första förbundet. Gud lovar att vara trofast, trots att han vet att människan inte kommer vara det.

 

Nästa gång vi ser Gud inleda ett förbund med människan är med mannen Abraham.

Gud har valt ut honom och lovar att välsigna honom på flera sätt. Han ger Abraham en stor familj, en hel mängd boskapsdjur och stora områden av mark där han och hans familj kan blomstra. Och i gengäld vill Gud att Abraham skall lita på honom och att han skall lära sin familj att göra det som är rätt och rättvist. Själva orsaken till detta förbund är att genom Abrahams familj, kunna nå ut med Guds välsignelse till resten av världen. 

Den tredje gången vi ser Gud inleda ett förbund är när Abrahams familj har genom flera generationer vuxit till sig och blivit ett helt folk. Den här gången är förbundet inte med endast en människa, utan med hela Israels folk.

Så Gud begär dem att lyda en viss mängd lagar, som är riktlinjer för att kunna leva i ett fungerande samhälle uppbyggt av Guds partners. Och Gud lovar i sin tur, att ifall de lyckas leva i enlighet med lagarna att de kommer representera honom för resten av mänskligheten.

 

Det sista förbundet är med Kung David.

Här har Israels folk blivit ett stort rike, som styrs av Kung David. Gud bad David och hans ättlingar, att samarbeta med honom och att leda Israel genom att lyda lagarna och göra det som är rätt och rättvist. Och Gud lovar, att en av Davids söner en dag skall komma och förlänga Guds rike av fred och rättvisa till resten av världen.

Okay, så de är de fyra förbund som Gud gör med människan för att kunna förnya sitt partnerskap med hela världen. Men vad händer? Jo, Israel håller inte sina delar av förbunden.

De ber till andra Gudar, de behandlar varandra elakt och orättvist, och till slut förlorar de sitt land till fiender. Israels folk hamnar på så sätt i exil och allt ser hopplöst ut för dem. Men under denna tid talade profeter om en kommande dag, då Gud skulle förnya sina förbund med Israel trots deras konstanta misslyckanden. Detta är vad de kallade för det nya förbundet.
Och det är det här, som är så intressant med Jesus. För han introduceras mitt i allt detta kaos, som den man, som uppfyller ALLA dessa tidigare förbunds relationer. Det berättas att Jesus är från Abrahams släkt och att han kommer föra vidare alla välsignelser som Gud lovade Abraham. Det står att Jesus var den enda trogne Israeliten som verkligen lydde lagen, och på så sätt var Jesus den som representerar Gud för resten av mänskligheten. Dessutom får vi läsa att han är kungen som skulle komma från Davids släkt.

Och det här är ju otroligt mycket av en enda kille! Men vad bibeln förklarar om Jesus är nog det mest häpnadsväckande som någonsin gjorts om någon människa i historien. Nämligen att Jesus inte enbart är människa. Utan att han är Gud själv, som blivit människa. Och Gud gjorde detta för att kunna vara den trogne förbunds partnern som vi alla är skapta till att vara, men som vi misslyckats med att vara.

Så genom Jesus har Gud öppnat en väg, så att alla vi som vill, kan vara i ett förnyat partnerskap med honom. Detta är Jesu budskap, han har kallat oss att följa honom, så att vi kan vara en del av detta nya förbund med Gud trots våra misslyckanden.

Berättelsen i bibeln avslutar med en vision av en helt förnyad värld, full av godhet och fred. Och det finns en slags förnyad mänsklighet där, där vi samarbetar med Gud, för att expandera godheten av hans skapelse.

Så slutet på bibelns berättelse är egentligen en ny början.

 

Leonard Metsäranta

 

Innehåll taget från thebibleproject.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *